Aanbod open plaatsen

Graag maakten we ons aanbod openstaande plaatsen op onze drie vestigingen voor residentieel en occasioneel verblijf bij u bekend.

Naast de residentiële opvang doet De Okkernoot ook aan mobiele begeleiding aan huis.

Indien u meer info wenst betreffende de open plaatsen of het aanbod van De Okkernoot, kan u contact opnemen met Laura De Dobbeleer via mail of op het telefoonnummer 054/56 74 53.

Een infosessie over ons aanbod Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kan op aanvraag bij Melissa Paeleman of Jobina Houthuys. Door op hun naam te klikken kunt u een van hen een mail sturen. Zij zijn ook bereikbaar via het telefoonnummer 02/360 11 69. 

Huidige open plaatsen:

Pastorie te Denderwindeke

Plaats 1 vanaf januari 2019

Voorwaarden tot opname:
– de cliënt heeft een Persoonsvolgend Budget (PVB)
– al dan niet een licht tot matige verstandelijke, autistische en/of psychische beperking
– persoon beschikt over een zekere mate van zelfredzaamheid

 

Plaats 2

Voorwaarden tot opname:
– de cliënt heeft een PVB
– al dan niet een licht tot matige verstandelijke, autistische en/of psychische beperking
– persoon beschikt over een zekere mate van zelfredzaamheid

 

Woonhuis Vollezele: 2 open plaatsen

Plaats 1

Voorwaarden tot opname:
– de cliënt heeft een PVB
– licht tot matige verstandelijke, autistische en/of psychische beperking
– persoon beschikt over een zekere mate van zelfredzaamheid

 

Plaats 2

Voorwaarden tot opname:
– de cliënt heeft een PVB
– matige tot ernstig verstandelijke, autistische en/of psychische beperking

 

Woonhuis Halle: 1 open plaats + uitbreiding

Plaats 1

Voorwaarden tot opname:
– de cliënt heeft een PVB
– licht tot matige verstandelijke, autistische en/of psychische beperking
– persoon beschikt over een zekere mate van zelfredzaamheid

 

Tot slot wordt onze vestiging in Halle momenteel uitgebreid met 8 kamers en 5 studio’s.

Voorwaarden tot opname:
– de cliënt heeft een PVB
– licht tot matige verstandelijke, autistische en/of psychische beperking

 

Plaatsen respijtzorg: zowel op onze vestigingen in Vollezele, Denderwindeke als Halle.

Respijtzorg via de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is bedoeld voor de meest uiteenlopende zorgvragen, individueel of collectief, zolang de zorgvrager het jaarpakket van 8 punten niet overschrijdt.  Een diagnose of erkenning van handicap is niet vereist.  Op die manier kan de zorgvrager en/of het netwerk snel vooruit worden geholpen.  Een laagdrempelige instap dus die vele kansen biedt.

Respijtzorg kan ook via onze erkenning Multifunctioneel Centrum, bedoeld voor minderjarige zorgvragers, via het Persoonlijk Assistentiebudget of via een Persoonsvolgend Budget en dit zowel voor minder- als meerderjarige zorgvragers met autisme al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking.

Ons aanbod open plaatsen wordt onder andere gecommuniceerd via de bijstandsorganisatie Absoluut VZW.

 

 

Andere bijstandsorganisaties zijn: