Drie locaties

De Okkernoot heeft drie locaties; te Vollezele, Denderwindeke en Halle.

VOLLEZELE

Oorspronkelijk was er enkel een vrijwilligerswerking in het rustige Vollezele, waar kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis gedurende weekends of vakanties konden worden opgevangen. Kort nadat dit huis voor kortverblijf werd erkend door het VAPH, werd ook de nieuwbouw te Vollezele in gebruik genomen. Toen erkend als tehuis niet-werkenden, kwamen er destijds 20 volwassenen wonen.

HALLE

Halle

Een tiental jaar later werd ook het oude kloostergebouw te Halle omgetoverd tot een tehuis niet-werkenden. Anders dan de locaties Vollezele en Denderwindeke ligt De Okkernoot Halle in de stadskern.

DENDERWINDEKE

 

Eind 2013 werd de nieuwbouw in het landelijke Denderwindeke in gebruik genomen. Ook daar kwamen toen 20 volwassenen wonen.

TOEKOMSTPLANNEN

Ons verhaal is nog lang niet af. De pastorij op de site Denderwindeke werd onlangs helemaal gerenoveerd om nieuwe cliënten te mogen verwelkomen.