Financiële steun

Evolutie en dynamiek kenmerken onze organisatie.

De Okkernoot is ontstaan als een volledig onafhankelijke instelling, opgericht met eigen middelen verkregen uit schenkingen en acties. Op dit moment is De Okkernoot een door het VAPH vergunde en erkende zorgaanbieder. Door permanent te zorgen voor bijkomende eigen inkomsten kan De Okkernoot het leven van haar bewoners extra kleur geven. Alle steun is daarom van harte welkom.