Giften

Een mooi gerenoveerde pastorij verwelkomt nieuwe cliënten.

De Okkernoot is een volledig onafhankelijke zorgaanbieder, opgericht met eigen middelen verkregen uit schenkingen en acties. Sinds 1998 is de werking van De Okkernoot erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).  Sinds 1 januari 2017 worden we niet langer gesubsidieerd maar koopt de zorgvrager zijn zorg in middels een aan hem toegekend budget door het VAPH.  De Okkernoot moet, zoals alle voorzieningen voor personen met een handicap, permanent zorgen voor bijkomende eigen inkomsten.

Iedere gift is daarom van harte welkom. Mocht u bereid zijn een gift te doen, dan kunt u een bedrag naar eigen keuze overmaken naar ons rekeningnummer BE53 0682 2552 7653.
In het voorjaar reiken we een fiscaal attest uit voor giften vanaf € 40.

 

bola88