Minder- en meerderjarigen met ASS

Nabijheid en duidelijkheid maakt veel mogelijk!

De Okkernoot startte destijds zijn werking, specifiek voor personen met een autismespectrumstoornis (ASS). Doorheen de jaren verwierf De Okkernoot expertise omtrent deze doelgroep. Toch beschouwen we ons proces van evolutie en kennisverwerving nooit als voltooid. We blijven ons informeren en bijscholen. Uiteraard blijft een grote interesse en betrokkenheid in onze cliënten een zeer belangrijke factor om een goede bejegening en relatie te handhaven.

De Okkernoot biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met ASS, ongeacht het ontwikkelingsniveau.

Wij hechten veel belang aan een aangepast activiteitenaanbod en communiceren zo concreet en visueel als nodig. Nabijheid en duidelijkheid in een warme structuur maakt veel mogelijk!