Over de Okkernoot

De Okkernoot is een door het VAPH erkende en vergunde zorgaanbieder.

De Okkernoot biedt activiteiten, begeleiding en verblijf.

Onze doelgroep bestaat uit personen met autismespectrumstoornissen (ASS) en / of een verstandelijke beperking.

Zowel kinderen, jongeren, als volwassenen zijn welkom.

De Okkernoot telt drie locaties:

  • Vollezele
  • Denderwindeke
  • Halle

 

Multifunctioneel centrum (MFC)

Voor kinderen en jongeren tot en met 21 jaar die nood hebben aan specifieke ondersteuning (verlengbaar tot 25 jaar) bestaat er MFC.               MFC biedt drie ondersteuningsfuncties: verblijf (met overnachting) dagopvang schoolaanvullende dagopvang schoolvervangende dagopvang (een alternatief programma tijdens de schooluren) begeleiding (algemene psychosociale ondersteuning of ADL-assistentie van min. …

Halle

Ondersteuningsvormen

              Volgende ondersteuningsvormen zijn mogelijk: dagondersteuning woonondersteuning individuele psychosociale ondersteuning individuele praktische hulp globale individuele ondersteuning oproepbare permanentie Voor elk wat wils De meeste cliënten die gebruik maken van onze huizen, wonen er. In dat geval spreken wij van onze bewoners. Onze huizen bieden een vaste leef- en woonplaats …

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) – ook zonder erkenning Omdat sommige personen nog geen erkenning van een handicap hebben, maar toch handicapspecifieke hulp nodig hebben, is er nu het systeem van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Hierbij volstaat het vermoeden van een handicap en kan men beperkte hulp en ondersteuning vragen aan De Okkernoot. Vormen van RTH: ambulante …

Dagbesteding

Omdat een zinvolle dagbesteding uitermate belangrijk is voor het welbevinden, maar voor personen met autisme heel vaak niet voor de hand liggend is, willen we hier bijzonder veel aandacht aan besteden. Een zinvolle dagbesteding impliceert een aanbod op verschillende vlakken: zelfredzaamheid, vrije tijd en werkmomenten. Voor zover dit mogelijk is, willen we bovendien ook activiteiten …

Buurtvervlechting

Buurtvervlechting: erbij horen en iets betekenen ‘Sociale inclusie’ – een van de acht domeinen van kwaliteit van leven – was ons jaarthema voor 2016. Ons doel was de wisselwerking tussen onze bewoners en de omgeving / buurt in kaart te brengen om deze waar mogelijk nog verder uit te breiden. We willen personen met een …

Persoonsvolgende Financiering (PVF)

Vraaggestuurd werken, meer keuzes en combinaties worden mogelijk 2017 is een speciaal jaar voor onze sector en dus ook voor De Okkernoot. De Okkernoot is nu  immers een vergunde zorgaanbieder. De Persoonsvolgende Financiering (PVF) is een feit. Dit betekent dat het gros van de subsidies voortaan niet meer naar de organisatie gaat, maar wel naar …

Visie

  Missie, visie, waarden, objectieven en referentiekader van De Okkernoot [PDF] Onze missie, visie, waarden, objectieven en referentiekader in een notedop… Wij streven ernaar de personen die we opvangen en begeleiden – ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond – een eigen plaats te laten innemen binnen De Okkernoot. Dit impliceert een groot respect voor hun eigenheid: een …

Organogram

Het organogram van De Okkernoot kan u hier bekijken: PDF

Historiek en toekomst

  De start De Okkernoot werd opgericht door een ouderpaar dat zijn autistisch zoontje verloor bij een verkeersongeluk. Zij kochten in 1991, samen met andere ouders van autistische kinderen en sympathisanten, een boerderij aan op 1 ha landbouwgrond in hartje Pajottenland te Vollezele bij Galmaarden (Vl. Brabant). Verbouwingen met vele vrijwilligers en bouworde leidden tot …

Collectief overlegorgaan

Op 27 maart 2000 werd de gebruikersraad van de Okkernoot opgericht, dat met de overgang naar de persoonsvolgende financiering collectief overlegorgaan genoemd wordt. Deze oprichting bleek een wijze beslissing, want samenwerking tussen gebruikers en zorgaanbieders is een noodzakelijke voorwaarde voor een kwalitatief hoogstaand zorg- en dienstverleningsproject. Dit collectief overlegorgaan garandeert inspraak en participatie van de …