Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) – ook zonder erkenning

Omdat sommige personen nog geen erkenning van een handicap hebben, maar toch handicapspecifieke hulp nodig hebben, is er nu het systeem van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Hierbij volstaat het vermoeden van een handicap en kan men beperkte hulp en ondersteuning vragen aan De Okkernoot.

Vormen van RTH:

  • ambulante begeleiding (begeleiding in De Okkernoot)
  • mobiele begeleiding (begeleiding aan huis)
  • dagopvang (per dag)
  • verblijf (per nacht)

Voorbeelden van RTH:

  • Een meisje dat sinds kort alleen woont, krijgt om de veertien dagen mobiele begeleiding om haar administratie in orde te brengen.
  • Wanneer zijn moeder een week in het ziekenhuis moet verblijven, kan een jongen in De Okkernoot gedurende die week worden opgevangen, zowel overdag als ‘s nachts.
  • Een man met een licht verstandelijke beperking, die nog geen erkenning van handicap heeft, neemt elke donderdagnamiddag deel aan ons houtatelier.
  • Een oma komt met haar ernstig beperkte kleinzoon af en toe gebruik maken van onze snoezelkamer.
  • Een jongeman met vermoeden van ASS wil vrijwilligerswerk doen op een boerderij; onze jobscoach zoekt een geschikte werkplek en begeleidt deze man.

Meer info vind je in bijgaande folder [PDF]

Heeft u vragen over RTH in De Okkernoot? Neem dan contact op met:

=> Sofie Dewit – sofie@de-okkernoot.be – tel: 054/56 74 53

=> Laura Dedobbeleer  – laura@de-okkernoot.be – tel: 054/56 74 53