Buurtvervlechting

Buurtvervlechting: erbij horen en iets betekenen

‘Sociale inclusie’ – een van de acht domeinen van kwaliteit van leven – was ons jaarthema voor 2016. Ons doel was de wisselwerking tussen onze bewoners en de omgeving / buurt in kaart te brengen om deze waar mogelijk nog verder uit te breiden. We willen personen met een beperking zoveel mogelijk beschouwen als burgers die deel uitmaken van de maatschappij. Gewoon waar mogelijk, speciaal waar het niet anders kan.

‘Sociale inclusie’ kan veel invullingen krijgen, maar om met dit thema daadwerkelijk aan de slag te gaan, wilden we het graag concreet formuleren; wisselwerking met de buurt.

We starten buurtvervlechting eerder kleinschalig, in de directe omgeving van de verschillende vestigingen van De Okkernoot. We willen onze bewoners graag banden met de gemeenschap laten aangaan en onderhouden.  Mensen leren kennen, een zinvolle rol opnemen, én iets betekenen voor de buurt.

Voor personen met een verstandelijke beperking en / of ASS is het niet evident om tot een ‘community’ of gemeenschap te behoren. Niet of onvoldoende ingebed zijn, is voor hen geen vrije keuze.  Ze ervaren drempels die niet makkelijk te overwinnen zijn.

De vraag om deze drempels te helpen wegnemen, kan op twee manieren aangepakt worden: 1. door het ondersteunen van mensen aan de rand van de samenleving en 2. het inzetten op de samenleving zelf.  Dit laatste is het werkterrein van buurtvervlechting: acties die gericht zijn op het creëren van een empowerende context waar elke burger zich thuis kan voelen.

We willen dat onze bewoners naar de gemeenschap trekken, buiten onze veilige muren, en willen ook deze gemeenschap naar ons toe laten komen.  Zo bekomen we een win-winsituatie voor zowel onze bewoners, als voor de maatschappij. Want onbekend, is onbemind.

Waaraan hebben we gedacht?

Samen de hond uitlaten, dieren voederen, een brief posten, een kleine boodschap doen, vuilnisbakken buiten zetten, zwerfvuil ophalen, gezelschap bieden…

Op dit ogenblik doen we aan buurtvervlechting onder volgende vormen:

  • In Vollezele brengen enkele bewoners wekelijks een bezoek aan rust- en verzorgingstehuis De Zwaluw.  Ze maken een praatje met de bewoners, en sluiten aan bij activiteiten die georganiseerd worden.
  • Enkele van onze bewoners laten ook, samen met de eigenaar, een hond uit.  Dit heeft al heel wat mooie gesprekken en contacten opgeleverd.
  • In Vollezele, Halle en Denderwindeke doen onze bewoners wekelijks een zwerfvuilactie.
  • Op vrijdagvoormiddag maken de bewoners van Halle de omliggende straten terug proper.  Al gauw sloten hier ook mensen van de buurt bij aan, wat de activiteit nog extra glans geeft: de buurt apprecieert het werk enorm, en doordat regelmatig buurtbewoners aansluiten, worden alweer contacten gelegd met de buurt, en doen we aan ‘buurtvervlechting’.
  • Tijdens de zomermaanden wordt er ééns per maand op het domein van Denderwindeke een zomerterras georganiseerd; onze bewoners zorgen voor drank en hapjes, nemen bestellingen op en bedienen als echte horeca-mensen. Iedereen is welkom!
    IMG_6905 IMG_5555

Heeft u zelf nog ideeën om aan buurtvervlechting te doen, of kent u anderen, met wie we een prettige wisselwerking kunnen opstarten, laat het dan zeker weten.

Suggesties voor grote en kleinere projecten blijven welkom!

Onze jobcoaches:
Jobina Houthuys
jobina@de-okkernoot.be

Melissa Paeleman

Veerle Lekime
De Okkernoot Vollezele en Denderwindeke
veerle@de-okkernoot.be