Collectief overlegorgaan

Van links naar rechts: André Cornille, Hilde Andries, Sonja Boudrez en Daisy Van der Hauwaert

Op 27 maart 2000 werd de gebruikersraad van de Okkernoot opgericht, dat met de overgang naar de persoonsvolgende financiering ‘collectief overlegorgaan’ genoemd wordt. Deze oprichting bleek een wijze beslissing, want samenwerking tussen gebruikers en zorgaanbieders is een noodzakelijke voorwaarde voor een kwalitatief hoogstaand zorg- en dienstverleningsproject. Dit collectief overlegorgaan garandeert inspraak en participatie van de gebruikers/hun wettelijke vertegenwoordigers in de werking van de Okkernoot.

Van bij de start koos het collectief overlegorgaan voor een rechtstreekse samenwerking met de directie.
Elke bijeenkomst van het collectief overlegorgaan omvat een korte voorvergadering van de leden die vooral besteed wordt aan de invulling van het vast agendapunt ‘signalen van de ouders’. Ze wordt gevolgd door een gezamenlijke bijeenkomt met de directie.
Er is overleg over alle wijzigingen van het reglement van orde, veranderingen in de woon- en leefsituatie en wijzigingen aan het concept van de voorziening. Deze manier van werken heeft gedurende 10 jaren haar degelijkheid bewezen en tevens geleid tot een goede relatie tussen het overlegorgaan en de directie.

Een lid van het collectief overlegorgaan neemt als waarnemer deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur van de vzw Wonen en Werken voor personen met Autisme (WWA) die de werking van de Okkernoot mogelijk maakt.

Het collectief overlegorgaan maakt ook deel uit van de klachtencommissie en de toezichtsraad. Het verslag van het overlegorgaan wordt naar alle leden en alle leefgroepen verspreid.

Leden van het collectief overlegorgaan worden verkozen voor een termijn van 4 jaar.
Het huidig collectief overlegorgaan werd in oktober 2016 geïnstalleerd met volgende samenstelling:

mainkan permainan nya hanya dengan bermain dan menangkan permainan nya cukup dengan duduk manis manja didepan handphone kamu, buruan daftarkan diri kamu disini di situs agen bola terbesar dan terpercaya serta terbaik seasia ayo buruan daftarkan diri kamu

kita hanya dengar kata orang modal kecil bisa kaya, disini juga bisa kamu dapatkan semua nya kok tentu saja di bandar togel terbesar dan terbaik