Historiek en toekomst

 

De start

De Okkernoot werd opgericht door een ouderpaar dat zijn autistisch zoontje verloor bij een verkeersongeluk. Zij kochten in 1991, samen met andere ouders van autistische kinderen en sympathisanten, een boerderij aan op 1 ha landbouwgrond in hartje Pajottenland te Vollezele bij Galmaarden (Vl. Brabant). Verbouwingen met vele vrijwilligers en bouworde leidden tot een kortverblijf voor 14 personen en een tehuis niet-werkenden voor 26 personen met een mentale handicap en / of stoornissen uit het autismespectrum.

Noden van normaal begaafde personen met een autismespectrumstoornis

Het ligt voor de hand dat personen met een ernstig of matig mentale handicap konden worden opgevangen in een tehuis niet-werkenden. Toch zijn er ook veel personen met een autismespectrumstoornis die, ondanks verstandelijke mogelijkheden, nood hebben aan een residentiële woonvorm met continue begeleiding. In ons huis voor kortopvang werden we heel vaak geconfronteerd met deze vragen. De toenemende nood zette ons ertoe aan om ook voor deze groep woon- en leefgelegenheid te voorzien. Sinds 2004 wonen reeds een aantal licht mentaal gehandicapte en normaalbegaafde personen met een autismespectrumstoornis in ons tehuis niet-werkenden.

Een nieuw tehuis niet-werkenden in Denderwindeke

Voor personen die, ondanks heel wat verstandelijke mogelijkheden, in ernstige mate belemmerd zijn in de organisatie van hun eigen leven hebben we een nieuw tehuis opgericht in Denderwindeke. Gebrek aan sociale vaardigheden, onvoldoende mogelijkheden tot planning alsook een hoge gevoeligheid aan allerhande prikkels laten niet toe dat deze personen binnen het reguliere arbeidscircuit een plaats vinden.Hier wonen twintig cliënten. Alle hebben een kamer met persoonlijke sanitaire cel. De kamers op het gelijkvloers hebben eveneens een terras.

Het nieuwe tehuis niet-werkenden op vijf kilometer van Vollezele

gevel_v2

Een nieuw tehuis niet-werkenden te Halle

De vestiging te Halle heeft een heterogene doelgroep. Er zijn drie verschillende groepen.

halle_achter

Toekomstplannen

Ons verhaal is nog lang niet af. Met de nieuwe mogelijkheden die PVF en RTH bieden, kunnen we nog meer cliënten ondersteuning en hulp op maat bieden. Daarom werd onlangs de pastorij op de site Denderwindeke geheel gerenoveerd.