Multifunctioneel centrum (MFC)

Voor kinderen en jongeren tot en met 21 jaar die nood hebben aan specifieke ondersteuning (verlengbaar tot 25 jaar) bestaat er MFC.

Veel ruimte en leuke speeltuigen geven ook de jongsten de kans zich volop uit te leven.
Wie creatief is ingesteld, komt uiteraard ook aan zijn trekken.

 

 

 

 

 

 

 

MFC biedt drie ondersteuningsfuncties:

 • verblijf (met overnachting)
 • dagopvang
  • schoolaanvullende dagopvang
  • schoolvervangende dagopvang (een alternatief programma tijdens de schooluren)
 • begeleiding (algemene psychosociale ondersteuning of ADL-assistentie van min. 1 uur en max. 2 uur)
  • mobiel (begeleider verplaatst zich naar de persoon en zijn netwerk)
  • ambulant (de persoon verplaatst zich naar de begeleiding)

Meer informatie over het MFC is te vinden in het document ‘Collectieve rechten en plichten‘.