Persoonsvolgende Financiering (PVF)

Vraaggestuurd werken, meer keuzes en combinaties worden mogelijk

2017 is een speciaal jaar voor onze sector en dus ook voor De Okkernoot. De Okkernoot is nu  immers een vergunde zorgaanbieder. De Persoonsvolgende Financiering (PVF) is een feit. Dit betekent dat het gros van de subsidies voortaan niet meer naar de organisatie gaat, maar wel naar de persoon met een handicap. Deze kan zijn zorg inkopen bij zorgaanbieders. Niet langer aanbodgestuurd, maar wel vraaggestuurd werken is de boodschap.

De klassieke indeling ‘tehuis niet-werkenden, begeleid wonen, dagcentrum…’ valt weg. Meer keuzes en combinaties worden mogelijk.

Deze ondersteuning beoogt eveneens een grotere inclusie. Zorg voor personen is een gedeelde verantwoordelijkheid. De ganse maatschappij moet zijn steentje bijdragen, het natuurlijk netwerk speelt een belangrijke rol. Daarnaast zullen reguliere diensten meer worden ingeschakeld.

De kerngedachte van PVF is dat ook personen met een handicap zoveel mogelijk de regie van hun leven in handen moeten kunnen nemen. Als men ondersteuning nodig heeft, moet men de mogelijkheid krijgen om dit zelf te organiseren. Dat deze ondersteuning van persoon tot persoon verschilt, spreekt voor zich.

Dat is dan ook de insteek van Persoonsvolgende Financiering (PVF).

In de brochure ‘Persoonsvolgende Financiering (PVF)‘ vindt u algemene informatie over PVF, het Basisondersteuningsbudget (BOB) en het Persoonsvolgend Budget (PVB).

Personen met een handicap die ondersteuning nodig hebben, kunnen bij heel wat diensten en organisaties terecht. Het is niet altijd gemakkelijk om uit te zoeken welke ondersteuning bij je past en wie deze het best kan geven. Diensten Ondersteuningsplan (DOP) kunnen personen met een handicap helpen bij hun zoektocht. Meer info hierover kan u nalezen in de brochure: dienst ondersteuningsplan.

‘Zorgzwaarte’ is een ander woord voor de hoeveelheid ondersteuning of hulp die iemand nodig heeft in het dagelijks leven. Het VAPH wil de zorgzwaarte meten met het zorgzwaarte-instrument. In deze brochure leest u daar alles over.

Heeft u vragen over PVF: neem contact op met Laura De Dobbeleer (contactpersoon PVF in De Okkernoot)

=> via mail: laura@de-okkernoot.be

=> telefonisch: 054/56.74.53; iedere werkdag van 9 tot 12u.