Ondersteuningsvormen

IMG_5319
Wat is er fijner dan zelf je broodjes te bakken?
Sporten met de Wii kan natuurlijk ook!

 

 

 

 

 

 

 

Volgende ondersteuningsvormen zijn mogelijk:

  • dagondersteuning
  • woonondersteuning
  • individuele psychosociale ondersteuning
  • individuele praktische hulp
  • globale individuele ondersteuning
  • oproepbare permanentie
  • Voor elk wat wils

De meeste cliënten die gebruik maken van onze huizen, wonen er. In dat geval spreken wij van onze bewoners. Onze huizen bieden een vaste leef- en woonplaats voor bijna zeventig volwassenen. Daarnaast zijn er cliënten die op regelmatige basis deelnemen aan onze activiteiten, of die tijdelijk verblijven in een van onze huizen. Ook zijn er cliënten die door ons begeleid worden (ambulant of mobiel) of die wij ondersteuning bieden in hun begeleid werk.

Verschillende leefgroepen op maat van onze bewoners

In de verschillende leefgroepen wonen vijf tot zeven bewoners. Afhankelijk van de noden en mogelijkheden van onze bewoners leggen wij de klemtoon veeleer op belevings- en bewegingsactiviteiten, dan wel op werkmomenten en activiteiten buiten De Okkernoot.
Dag en nacht is er in de verschillende tehuizen begeleiding aanwezig.
Een continue aanwezigheid van begeleiding laat deskundige ondersteuning toe in alle aspecten van het bestaan.
In welke leefgroep een bewoner ook verblijft, wij kiezen steeds voor een geïndividualiseerde aanpak, gestuurd door de vraag van de bewoner.

Oog en oor voor de noden van onze bewoners

1. Een rustige en huiselijke omgeving

De leefgroepen bedragen maximaal zeven bewoners wat ons toelaat een huiselijke sfeer te creëren met respect voor eenieders gewoontes en privacy. Er is voldoende ruimte binnenshuis. Ook heeft elk tehuis een zeer grote en mooie tuin.

2. Begeleiding die verduidelijking, structuur en warmte biedt

Begeleiding heeft kennis van ASS en kan gedraging en communicatie voldoende kaderen en in goede banen leiden. Er is zowel een groepsgebonden als individueel weekschema dat zorgvuldig wordt opgesteld (en geregeld wordt geëvalueerd) in functie van de kwaliteit van bestaan van onze bewoners.

3. Dagbesteding die aansluit bij ontwikkelingsniveau, prikkelgevoeligheid en interesses

Elke bewoner heeft een individueel weekschema, met aandacht voor zelfzorg, groepsleven en individuele activiteiten. Afhankelijk van de prikkelgevoeligheid van de bewoners zal het leven zich eerder binnen de muren van De Okkernoot situeren, dan wel in de ruimere samenleving. Vele bewoners zijn bij voorbeeld aangesloten bij een sportclub. De meeste van onze bewoners doen begeleid werk. Wij hebben twee jobscoaches in dienst.

4. Ondersteuning bij het aangaan of handhaven van relaties en netwerk

We hechten veel belang aan ouders, familie en andere betrokkenen en geven hen een plaats binnen onze werking. Ook hebben wij een pool van vrijwilligers die bijdragen tot een warm klimaat, waarin oog is voor uiteenlopende capaciteiten en interesses. Wij stimuleren en ondersteunen onze bewoners bij het opnemen van een rol buiten onze voorziening, bvb. deelname in sportclub, begeleid werk, vorming buitenshuis enz.