Erkende en vergunde zorgaanbieder

Zorgen moet je doen… niet maken.

De Okkernoot is een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkende en vergunde zorgaanbieder.

Een vergunde zorgaanbieder verleent zorg aan personen met een persoonsvolgend budget (PVB). Een vergunning geeft de toelating om een bepaalde activiteit uit te oefenen. De subsidiëring hangt direct samen met het aantal personen die met de vergunde zorgaanbieder een overeenkomst hebben afgesloten, en met de hoogte van hun budgetten.

Een erkenning bepaalt een capaciteit in plaatsen, begeleidingen of personeelspunten waaraan een subsidie is verbonden. Ook personen met rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) kunnen terecht bij De Okkernoot.