Minder- en meerderjarigen met een verstandelijke beperking

Begeleiding die inspeelt op de noden van onze bewoners en het contact stimuleert, dat blijft de essentie.

De Okkernoot biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verschillend ontwikkelingsniveau:

  • normaal begaafd / randnormaal begaafd
  • licht verstandelijke beperking
  • matig verstandelijke beperking
  • ernstig verstandelijke beperking

Onze dagbesteding, communicatie alsook infrastructuur zijn aangepast voor personen met een verschillend ontwikkelingsniveau. Onze begeleiding stemt omgang, activiteitenaanbod, communicatie af overeenkomstig de noden van de cliënt.

We hechten tevens veel belang aan samenwerking en overleg met het natuurlijk netwerk.